El despatx Servigest Barberan simplifica el sistema tributari francès

El despatx professional es converteix en un aliat essencial proporcionant acompanyament des de la planificació fiscal fins a la gestió de tràmits administratius, oferint una solució integral per a clients que busquen èxit tant a nivell empresarial com professional.

França, amb el seu complex sistema tributari, pot resultar desconcertant per a tots aquells que no estan familiaritzats amb les seves particularitats. Servigest Barberan, ubicat estratègicament a la frontera francoespanyola a Puigcerdà, no només comprèn els matisos del sistema fiscal francès, sinó que també brinda un suport crucial per a tots els ciutadans que operen a banda i banda de la frontera. 

Sistema d’impostos a França

‘El sistema tributari francès és conegut per la seva complexitat i diversitat. Sense anar més lluny França aplica un sistema progressiu d’impostos sobre la renta, cosa que significa que les taxes impositives augmenten a mesura que els ingressos augmenten’, assenyala Xavi Barberan, soci director de Servigest Barberan.

A més de l’impost sobre la renda, els residents a França estan subjectes a contribucions socials que financen el sistema de seguretat social. Aquestes contribucions cobreixen àrees com ara salut, pensions i altres beneficis socials.

Les empreses franceses estan subjectes a l’impost sobre societats sobre beneficis. La taxa impositiva pot variar segons la mida i el tipus d’empresa’, afirma Barberan.

A més dels impostos nacionals, hi ha impostos locals que graven la propietat i l’activitat econòmica a nivell municipal.

Incentius Fiscals

França ofereix diversos incentius fiscals per fomentar la inversió i la innovació, com crèdits fiscals per a la investigació i el desenvolupament, i reduccions d’impostos per a inversions en certs sectors. El despatx, amb oficines a Puigcerdà, la Seu d’Urgell i Badalona, compta amb professionals capacitats per identificar oportunitats d’optimització fiscal, assegurant que els clients compleixin amb les seves obligacions tributàries de manera eficient i aprofitin els incentius fiscals disponibles.

Tractats de doble imposició

França té acords amb molts països, entre ells Espanya, per evitar la doble imposició, cosa que permet als contribuents evitar o reduir la doble tributació sobre els mateixos ingressos en diferents jurisdiccions. ‘Atesa la naturalesa canviant de les lleis fiscals, el nostre despatx s’encarrega de mantenir-se al dia amb les actualitzacions normatives, garantint que els nostres clients es beneficiïn dels darrers avantatges fiscals i compleixin els requisits legals’.

Reducció de riscos

‘A Servigest Barberan brindem assessorament per a minimitzar els riscos legals i fiscals, cosa que és especialment crítica en l’entorn empresarial actual. A més, actuem com a facilitadors en les relacions comercials entre França i Espanya, contribuint a establir ponts sòlids i relacions duradores’, conclou Barberan.