Canvi de residència fiscal a la frontera Espanya-França: la importància de comptar amb una assessoria especialitzada

A la frontera entre Espanya i França es troba Servigest Barberan, un despatx professional format per un grup d’experts en tràmits i legislació transfronterera, que s’han convertit en un aliat inestimable per a tots aquells ciutadans que estan considerant un canvi de residència fiscal.

El canvi de residència fiscal és un procés que implica mudar-se legalment d’un país a un altre per establir una nova residència fiscal. En el context de la frontera Espanya-França, això vol dir que un individu o empresa està considerant establir la seva residència fiscal a l’altre país. Aquest canvi pot estar motivat per diverses raons, com ara oportunitats de negoci, qualitat de vida o beneficis fiscals.

‘Aquest procés implica una sèrie de passos legals i fiscals que cal complir rigorosament per evitar problemes en el futur’, assenyala Xavi Barberan, soci director del despatx professional Servigest Barberan, especialitzat en tràmits i legislació transfronterera.

Identificació de la residència fiscal

‘Un dels aspectes més importants a considerar és determinar a quin país es considerarà que vostè és resident fiscal, ja que això influirà en la seva obligació de pagar impostos i en les lleis fiscals que l’afectaran’, afirma Barberan. Sense anar més lluny, a França es considera que una persona té residència fiscal quan passa més de 183 dies en el país durant l’any natural. Aquets dies no tenen que ser consecutius, però han de sumar un total d’almenys 183 dies a l’any.

Tractats de doble imposició

Els tractats entre Espanya i França per evitar la doble imposició són essencials per entendre com es gravaran els seus ingressos i patrimoni als dos països. El 10 d’octubre de 1995, França i Espanya van firmar un acord per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el capital. ‘Assegurar-se de complir amb totes les regulacions i requisits fiscals és crucial per evitar sancions i problemes legals en el futur’, assenyala el soci director de Servigest Barberan.   

Assessoria especialitzada

En definitiva, el canvi de residència fiscal entre Espanya i França és un pas significatiu que pot tenir un impacte en el temps en la situació financera i legal del resident o empresa. Degut a que històricament la Cerdanya ha compartit territori entre tots dos països, totes les activitats derivades d’aquesta singular situació han de tenir un referent d’assessorament.

Per a garantir un procés sense problemes i per aprofitar al màxim les oportunitats que el canvi de residència pot oferir, és fonamental comptar amb l’acompanyament d’una assessoria especialitzada en tràmits i legislació transfronterera, com és el cas de Servigest Barberan, despatx professional amb oficines a Puigcerdà, la Seu d’Urgell i Badalona.

Els professionals de Servigest Barberan estan al corrent de les últimes regulacions i canvis a les lleis fiscals dels dos països, cosa que els permet adaptar-se i optimitzar la situació de manera continua. També ajuden a evitar errors costosos i assegurar que els assumptes fiscals dels seus clients estiguin en ordre en tot moment.