Laboral

“Les activitats i relacions laborals dins d’una empresa o negoci, representen la gestió dels actius més importants: les persones“.

El departament Laboral és una extensió dinàmica dels nostres clients. Assoleixen les funcions bàsiques de les relacions entre els treballadors i les empreses.

La gestió i formalització de les contractacions laborals sota els paràmetres i les condicions legals establertes pels organismes oficials, així com l’elaboració, el control i execució dels fulls de salaris segons els convenis laborals existents, són els principals àmbits d’actuació.

Les funcions laborals també inclouen moltes altres funcions que es porten a terme amb rigorosa professionalitat i dedicació i sempre, amb el contacte directe i constant amb els nostres clients.

Entre altres funcions, realitzem l’assessorament legal en l’entorn laboral, la gestió de las baixes per incapacitat temporal i la gestió i els tràmits amb els organismes públics, com la Seguretat Social, derivats de les relacions laborals de l’activitat empresarial dels nostres clients.